สมัครใช้บริการ
สมัครใช้บริการ
ชื่อเข้าสู่ระบบ *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล์ *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
  * จำเป็นต้องกรอก  
เงื่อนไขการสมัครใช้บริการ
  1. โปรดระบุข้อมูลให้ถูกต้อง ทางเราขอสงวนสิทธิยกเลิกบัญชีหากพบว่าข้อมูลที่กรอกไม่ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. คุณต้องยอมรับเงื่อนไขและกติกาการใช้งานของทางเว็บไซต์
  3. เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องครบสมบูรณ์แล้ว ระบบจะส่งลิงค์ยืนยันการสมัครผ่านทางอีเมล์ และทำการส่งรหัสยืนยันการสมัครผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ ตามที่ระบุไว้

ต้องการรับทราบข่าวสารการให้บริการหรือไม่

ยอมรับ ข้อตกลงในการใช้งาน

คุณยังไม่ได้ยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน

ยกเลิก
ข้อตกลงในการใช้งาน
  • PangSMS.Com เป็นเพียงสื่อกลางในการรับข้อความเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันกับเนื้อหาหรือข้อความต่างๆที่ปรากฎอยู่ในข้อความผ่านระบบส่ง Mobile SMS
  • ห้ามส่งข้อความ SMS ในทางที่ขัดต่อ นโยบายแห่งรัฐ หรือกฎหมาย ใด ๆ หรือข้อความดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์
  • ห้ามส่งข้อความอันเป็นเท็จ หรือหลอกลวงผู้อื่น เพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน
  • ถ้าหากพบการทำผิดข้อตกลง หรือมึผู้ร้องเรียน(มีหลักฐานชัดเจน) จะทำการยกเลิกสิทธิ์การใช้บริการทันทีโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า