ติดต่อ

บริษัท ปัง โซลูชั่น จำกัด

7 ซอยสุขาภิบาล2 ซอย6 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250

Tel. 02 727 8662-4, Fax. 02 727 8665

Email. info@pangsms.com, support@pangsms.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่

คุณณัฐวร องค์ปิยะกาญจน์

081 6854623

nattawarn@pangsms.com

สินค้า,บริการและการชำระเงิน

คุณจีรวัฒน์ กาญจนะถาวร

085 1334971

jeerawat@pangsms.com

เทคนิคการเชื่อมต่อระบบ