ฟรี 5 sms
สินค้าและบริการของ PangSMS.Com

     SMS Service : บริการส่ง SMS จากเว็บไซต์ไปยังโทรศัพท์มือถือ โดยรองรับทุกเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น AIS, DTAC, HUTCH, TRUE MOVE และ CAT CDMA โดยให้บริการเฉพาะเบอร์ภายในประเทศเท่านั้น มีความปลอดภัย ความรวดเร็ว และความแม่นยำในการส่ง

     SMS API : บริการ SMS API Service ซึ่งใช้สำหรับเป็นช่องทางการส่ง SMS จากระบบงานของคุณไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือต่าง ๆ ที่ต้องการ

ส่ง sms ทีละหลาย ๆ เบอร์
ส่ง sms ทีละหลาย ๆ เบอร์
ตั้งเวลาส่ง sms
ตั้งเวลาส่ง sms
ส่ง sms โดยการ Import File
ทำการ Import File ส่ง sms

สมุดโทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์
กำหนดชื่อผู้ส่ง sms ด้วยตัวเอง
กำหนดชื่อผู้ส่ง sms ด้วยตัวเอง
รายงานการส่ง sms
รายงานการส่ง smsตัวอย่างหน้าจอการทำงาน


หน้าจอส่วนของการส่ง SMS
หน้าจอส่วนของการส่ง SMS จากไฟล์
หน้าจอส่วนของรายงานการส่ง SMS
หน้าจอส่วนของรายงานการเข้าระบบ

ติดต่อเราผ่านทาง


facebook